Author Archives: admin

ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำปี 2019

ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำปี 2019 คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาภิบาล และสัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  ในโอกาส ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  ฉลองภายใน วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 19:00 น. ฉลองทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019 เวลา 17:00 น. โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

ขอเชิญสัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันบริจาคข้าวของเครื่องใช้จำเป็นแก่เด็กกำพร้า

ขอเชิญสัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันบริจาคข้าวของเครื่องใช้จำเป็นแก่เด็กกำพร้าในมูลนิธิเซนต์มาร์ติน โดยคณะตัวแทนวัดแม่พระกุหลาบทิพย์จะเดินทางไปมอบให้แก่เด็กๆ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของที่จะบริจาคมามอบไว้กับเจ้าหน้าที่ห้องเครดิตยูเนี่ยน บริเวณทางเข้าห้องน้ำ (เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น)