ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำปี 2019

ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำปี 2019

คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาภิบาล และสัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  ในโอกาส ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์

  •  ฉลองภายใน วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 19:00 น.
  • ฉลองทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019 เวลา 17:00 น. โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน