ประวัติวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  

“วัดแม่พระกุหลาบทิพย์” สร้างจากที่ดินเปล่าๆ ที่รับบริจาคจากคุณธนู อาจารีย์ ซึ่งได้รับ มอบจากมารดา จำนวน 3 แปลงใหญ่ มีเนื้อที่รวมกันเกือบ 3 ไร่ เปิดสิทธิ์ให้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้ามาสร้างวัด เพื่อจะได้รับเป็นสมบัติของอัครสังฆม ณฑลกรุงเทพฯ ทั้งหมด ด้วย น้ำใสใจจริงของเจ้าของที่ดินเนื้อที่แปลง 100 ตารางวา 2 ท่าน ที่ยินดีรับที่ดินแลกเปลี่ยนกับของเขา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงได้รับพื้นที่สร้างวัดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1998 วัดเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่จอดรถ และทำกิจกรรมต่างๆ ของวัดด้านบนเป็นที่ประกอบ ศาสนกิจ สามารถจุคนได้ 360 ที่นั่ง มีลิฟท์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้อาวุโสและผู้ที่นั่งรถเข็น ด้านข้างวัดมีถ้ำแม่พระจำลองจากแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ดอยู่ติดกับบ้านพักพระสงฆ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักอาศัย ห้องประชุมและการสอนคำสอน มีบ้านพักสำหรับครูคำสอนและพนักงานดูแลวัดและต้นไม้

คุณธนู อาจารีย์ ให้สัมภาษณ์ว่า “ยินดีมอบที่ดินให้กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่ออุทิศ ให้แด่มารดาคือ นางกิมลุ้ย อาจารีย์ ท่านไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ผมได้เชิญคุณพ่อ มอริส ยอลี โปรดศีลล้างบาปให้กับคุณแม่ โดยใช้นามนักบุญ “มารี อันนา เทเรซา” เป็นองค์อุปถัมภ์ ก่อนที่พระจะยกคุณแม่ไปไม่ถึง 24 ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตท่าน พระนามกุหลาบทิพย์ได้สะท้อนถึงความหมายของชื่อ กิมลุ้ย ซึ่งเป็นภาษาจีน แปลว่า ดอกไม้ทองคำ”

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ วิหารแห่งพระมารดาพระเจ้า พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีมิสซาเปิด-เสกวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2001 ก่อนพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้เสกถ้ำแม่พระ และตัดริบบิ้นเปิดวัดอย่างเป็นทางการ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีกล่าวว่า อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีโอกาสถวายวัด “แม่พระกุหลาบทิพย์” วิหารแห่งพระมารดาพระเจ้า พวกเราพร้อมที่จะต้อนรับแม่พระ ความรู้สึกลึกๆ ในใจของเรา เราอยากทักทายแม่พระว่า “เธอมีบุญกว่าหญิงใดๆ” ทุกวันเราสวดบทวันทามารีอา เราก็ได้ทักทายแม่พระ วันนี้เราภูมิใจที่ได้ถวายเกียรติแด่พระแม่ของเรา ตามประสามนุษย์เราต้องถวายที่ดีที่สุดแด่พระเจ้า บ่อยครั้งเราไม่ได้ถวายหัวใจของเราแด่พระองค์ เราคริสตชนเป็นวิหารที่มีชีวิตเป็นที่ประทับของพระเจ้า เราจงภูมิใจ และให้เราดูแลรักษาวิหารนี้ไว้ให้สะอาดปราศจากมลทินเป็นที่พอพระทัยที่พระเจ้าจะประทับอยู่”

คุณปรีชา ประกอบกิจ ผู้อำนวยการสภาอภิบาลวัด กล่าวขอบคุณพระคาร์ดินัล ประธานในพิธี ได้มอบวัดที่สวยสง่างามในละแวกลาดพร้าวให้แก่สัตบุรุษ เพื่ออำนวยความสะดวกในงานด้านอภิบาล และศีลศักดิ์สิทธิ์ในการเสริมสร้างชีวิตจิตของคริสตชนให้เข้มแข็ง และประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าให้แผ่ขยายออกไป พร้อมทั้งสัญญาว่าจะประพฤติตนเป็นลูกวัดที่ดี มีส่วนร่วมกับคุณพ่อเจ้าอาวาสเพื่อทำนุบำรุงรักษาวัดให้สวยงาม จะประพฤติตนเป็นคริสตชนที่ดี ดำเนินชีวิตเป็นลูกแกะติดตามนายชุมพาบาลของคุณพ่อเจ้าอาวาส และพ ระคาร์ดินัล เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระกุหลาบทิพย์ จะเชื่อฟังคุณพ่อเจ้าอาวาสทุกองค์ที่มาอยู่ที่นี่ตลอดจนช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของท่านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ขอให้พระสังฆราชเบาใจ จากนั้นพระคาร์ดินัลมอบใบพรของ สมเด็จพระสันตะปาปา แก่คุณธนู อาจารีย์ ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ นับเป็นวัดน้องใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของสัตบุรุษในทิศทางงานอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุกงเทพฯ และเพื่อแบ่งเบาภาระของวัดเซนต์จอห์น และวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น ในด้านการอภิบาลสัตบุรุษในย่านลาดพร้าวและบางกะปิ ซึ่งมีสัตบุรุษหนาแน่นให้ได้รับความสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เ จ้าอาวาสได้เปิดทำพิธีมิสซาแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 เวลา 10.00 น. โดยมีสัตบุรุษในละแวกลาดพร้าวและที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมมิสซา กว่า 500 คน